ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

 

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άθλησης επισκεφτείτε τον γιατρό σας.

Ο διάδρομος είναι η κορυφαία αερόβια άσκηση μαζί με το Jogging και τις δρομικές δοκιμασίες. Η διαφορά του συνιστάται στην απορρόφηση των κραδασμών σε πολύ μεγάλο ποσοστό που υφίστανται οι αρθρώσεις.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα άσκησης με διάδρομο απευθύνεται σε όλους τους ασκούμενους που θέλουν να βελτιώσουν την καρδιοαναπνευστική τους λειτουργία και να επέμβουν στην καλυτέρευση της φυσικής τους κατάστασης.

Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη των προσωπικών σας γιατρών.

Ανάλογα με την εξοικείωση με τον διάδρομο και τον παράγοντα φυσική κατάσταση που διαθέτετε μπορείτε στο μέλλον να ακολουθήσετε το δικό σας πρόγραμμα.

Όπως και στα προγράμματα ποδηλασίας θα πρέπει να υπολογίζουμε την καρδιακή μας συχνότητα και να βαδίζουμε βάσει αυτής.

Μ.Κ.Σ. = 220 – ΗΛΙΚΙΑ

Επιθυμητό όριο 60 –80 % της Μ.Κ.Σ.

Η άσκηση με διάδρομο έχει χωρισθεί σε τρία στάδια :

  1. Προθέρμανση

  2. Κυρίως μέρος

  3. Αποθεραπεία

Τα  τρία στάδια χωρίζονται σε τρία ισόχρονα διαστήματα ανάλογα με την διάρκεια της κάθε κατηγορίας.

Μετά το τέλος των οκτώ εβδομάδων ο ασκούμενος μπορεί να σχεδιάσει μόνος του να σχεδιάσει το δικό του πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του και το βαθμό της κόπωσης.

Contact

210.9601802

  • Facebook Social Icon

join us